FOOLY STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
közleményei

Közlemények

Az oldal célja

Ezen az oldalon a FOOLY STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közleményeit érhetik el. A közlemények magukban foglalják mindazokat a nyilatkozatokat és információkat, amelyek közzétételére a társaságot jogszabály kötelezi, továbbá mindazokat a dokumentumokat, amelyek a társaság működése során keletkeztek.

A Társaság adatai:

Elnevezése: FOOLY STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése: FOOLY STÚDIÓ Kft.
Idegen nyelvű elnevezés: FOOLY STUDIO Ltd.
Cégjegyzék száma: 01-09-735229
Nyilvántartó bíróság Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13438955-2-43
Székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 15. C. épület 5. emelet 3. szám
Telefon: +36 1 7994050
Telefax: +36 1 7994051

 

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek szekcióban azokat az információkat találhatják meg, amelyek a Társaságra általánosságban érvényesek. Az társaság tevékenységétől függően eltérő általános szerződési feltételeket alkalmaz. Ezeket az adotttevékenységhez kapcslódó dedikált honlapon találhatják meg. Amennyiben a Társaság által alkalmazott általánosan érvényes szerződési feltételek és a tevékenységre dedikált Általános Szerződési Feltételek között ellentmondás merül fel, úgy a tevékenységre dedikált Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadók.

Az elektronikus számlák befogadásáról